Disclaimer

Aansprakelijkheid TegelwinkelXL.nl

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die TegelwinkelXL.nl gebruiken. Door gebruik te maken van de TegelwinkelXL.nl website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen. TegelwinkelXL.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Online aankopen via TegelwinkelXL.nl

TegelwinkelXL.nl verkoopt zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van webshops met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende shop. TegelwinkelXL.nl is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending.

Het kan zijn dat productspecificaties en voorwaarden afwijken van de door TegelwinkelXL.nl genoemde informatie. In zo’n geval is TegelwinkelXL op geen enkele manier verantwoordelijk voor verkeerd geplaatste bestellingen.

Websites van derden

Op TegelwinkelXL.nl staan links opgenomen naar diverse webshops. TegelwinkelXL.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de inhoud van deze webshops. TegelwinkelXL.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze webshops en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die u bezoekt. Wanneer een consument vragen heeft over een webshop of product kan deze contact opnemen met de desbetreffende webshop. Door gebruik te maken van de websites van derden, zijn de algemene voorwaarden van de betreffende website van toepassing.

Foutieve informatie

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan TegelwinkelXL.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. TegelwinkelXL.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

TegelwinkelXL.nl toont producten van verschillende webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze wijzigingen pas enige tijd later verwerkt worden op TegelwinkelXL.nl. TegelwinkelXL.nl houdt de wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij. TegelwinkelXL.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webshops hebben aangebracht.

Reviews door consumenten

Op TegelwinkelXL.nl proberen we de reviews zo goed mogelijk te spiegelen met de reviews van de verkopende partij. Aan de reviews van consumenten zijn geen voorwaarden te verbinden.

Conflicten

TegelwinkelXL.nl zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.